Význam a fungování strukturálních fondů EU v regionu Broumovska

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Význam a fungování strukturálních fondů EU v regionu Broumovska
Autor práce:
Vašák, Vojtěch
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Antal, Jarolím
Osoba oponující práci:
Jedlinský, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to comprehensively evaluate the application, functioning and effectiveness of EU cohesion policy implemented in the Czech Republic through the European Structural and Investment Funds, specifically in the Broumovsko microregion. The thesis tries to achieve this goal through a critical evaluation of the national setting of cohesion policy in the last two programming periods, from which the main hypotheses should come from. These are then verified on the example of using of funds in the region, by means of a comprehensive research of implemented projects and experience of local recipients of the funds.
Klíčová slova:
Broumovsko; cohesion policy; European Structural and Investment Funds; microregion

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67005_xvasv13.pdf [1,78 MB]
Oponentura:
64881_xjedj08.pdf [64,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
67005_xantj900.pdf [63,59 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67005/podrobnosti