Chatboty, marketingový nástroj pro komunikaci se zákazníky

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Chatboty, marketingový nástroj pro komunikaci se zákazníky
Autor práce:
Bělková, Lenka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with marketing tools, specifically chatbots. Chatbot is a program designed for automated communication between people and today is one of the trends of internet marketing. The reader will learn the terms marketing, internet marketing and chatbots. The aim of the thesis is to confirm or refute the hypotheses: "The frequency of internet use affects the ability to meet chatbots." and "People who have experience with communication with chatbots are willing to do some of the consumer operations through chatbots." In order to achieve this goal, a questioning method was used. On the basis of the results from the questionnaire the above hypotheses were confirmed or refuted.
Klíčová slova:
Communication; Marketing; Internet marketing; Chatbot

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
08.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66729_bell00.pdf [498,08 kB]
Oponentura:
65086_kheler.pdf [59,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
66729_xmatk10.pdf [61,44 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66729/podrobnosti