Marketing 4.0 Porovnání online marketingu a komunikačních trendů v udržitelné módě v České republice a ve Spojeném království

Název práce: Marketing 4.0 Comparison of Online Marketing and Communication Trends in Sustainable Fashion in the Czech Republic and in the United Kingdom
Autor(ka) práce: Jílková, Alžběta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on online marketing communication and online communication trends and compares their applications in the sustainable fashion industry in the Czech Republic and in the United Kingdom. The aim of this thesis is to explore and describe different means of online marketing communication, compare their use in sustainable fashion market in the Czech Republic and in the United Kingdom, investigate current trends in online marketing and provide recommendations for online marketing practices in the sustainable fashion industry in the Czech Republic and United Kingdom.
Klíčová slova: Online marketing communication; Online communication trends; Sustainable fashion
Název práce: Marketing 4.0 Porovnání online marketingu a komunikačních trendů v udržitelné módě v České republice a ve Spojeném království
Autor(ka) práce: Jílková, Alžběta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Sadílek, Tomáš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na online marketingovou komunikaci a trendy v online marketingové komunikaci a porovnává jejich využití v průmyslu udržitelné módy v České republice a ve Spojeném království. Cílem této bakalářské práce je prozkoumat a popsat různé formy online marketingové komunikace, porovnat jejich využití v udržitelné módě v České republice a ve Spojeném království, prozkoumat a popsat aktuální trendy v online marketingu a poskytnout doporučení využití online marketingu v udržitelné módě v České republice a ve Spojeném království.
Klíčová slova: Online marketingová komunikace; Trendy online marketingu; Udržitelná móda

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2019
Datum obhajoby: 15. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65909/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: