Obhajoba "národních zájmů" před Soudním dvorem EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Obhajoba "národních zájmů" před Soudním dvorem EU
Autor práce:
Dudrová, Kateřina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci:
Brožová, Sandra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the analysis of participation in proceedings before the CJEU, especially in preliminary ruling proceedings and infringement proceedings. While analysing specific cases of participation of the Czech Republic in these proceedings, it tries to describe this issue and find out a certain systematic attitude of this state and its interests. The thesis is divided into the six chapters. In the theoretical part, the first chapter defines the function of the Government Commissioner and his role before the CJEU and the concept of national interest. The second chapter deals with the reference for a preliminary ruling, more precisely what is the subject of the present proceedings, what is the course of the proceedings and what effects have the decision issued in these proceedings. The third chapter describes the issue of infringement proceedings, its pre-trial phase, locus standi and the effects of the issued decision. At the end of the theoretical part, ie within the fourth chapter, the institute of so-called intervention is summarized. The theoretical part is followed by the practical part, which deals with specific cases of participation of the Czech Republic, both in the preliminary ruling proceedings, in the infringement proceedings or in other proceedings. The selected cases are briefly described and summarized in the opinions submitted by the Czech Republic in this matter. The conclusions are then drawn from the above-mentioned opinions on the system of defense of the Czech Republic's national interests.
Klíčová slova:
he Government Commissioner for representation of the Czech Republic before the CJEU; Preliminary ruling proceedings; Infringement proceedings; Intervention; National interests

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 1. 2018
Datum podání práce:
6. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64620_xdudk00.pdf [967,18 kB]
Veřejná příloha:
19534_xdudk00.pdf [479,46 kB]
Oponentura:
58828_xbros00.pdf [64,99 kB]
Hodnocení vedoucího:
64620_grmelova.pdf [63,01 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64620/podrobnosti