Praní špinavých peněz - právní a ekonomické aspekty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Praní špinavých peněz - právní a ekonomické aspekty
Autor práce:
Nguyen, My Suong
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Moravec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Kostelanský, Ludvík
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis named Money Laundering - Legal and Economic Aspects defines the whole concept of money laundering and basic terms of the Anti money-laundering (herewith AML) law. Furthermore, the thesis summarizes the European and Czech Anti money laundering legislation for which the latter adopts the Act No. 253/2008 Coll., onCertain Measures Against Money Laundering and Terrorist Financing. This thesis primarily targets the financial sector, specifically investment companies, hence for the latter, implementation of measures to detect criminal activities and legal consequences of employees for violation of internal regulations regarding AML practices shall be provided.
Klíčová slova:
investment company; money laundering; prevention; detection; legal consequences

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 1. 2019
Datum podání práce:
8. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68376_ngum03.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
65074_kosl00.pdf [61,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
68376_xmort05.pdf [61,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68376/podrobnosti