Praní špinavých peněz - právní a ekonomické aspekty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Praní špinavých peněz - právní a ekonomické aspekty
Autor práce:
Nguyen, My Suong
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Moravec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Kostelanský, Ludvík
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce s názvem, Praní špinavých peněz – právní a ekonomické aspekty, se zejména zaměřuje na vysvětlení celého pracího procesu a vymezení základních pojmů, které vyplývají ze zákona proti praní špinavých peněz (AML zákona, Anti moneylaundering).Dále práce rozebírá vývoj mezinárodní a české právní úpravy, kde se podle české legislativy nejčastěji vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato práce se orientuje především na finanční sektor, konkrétně na investiční společnosti, a proto budou v rámcitohoto druhu společnosti podrobně analyzovány opatření pro odhalování trestné činnosti praní a také budou rozebrány právní následky zaměstnanců při porušení interních AML předpisů.
Klíčová slova:
praní špinavých peněz; legalizace výnosů z trestné činnosti; prevence; odhalování; právní následky; investiční společnost

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 1. 2019
Datum podání práce:
8. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68376_ngum03.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
65074_kosl00.pdf [61,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
68376_xmort05.pdf [61,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68376/podrobnosti