Investování do podílových fondů pomocí přístupu vícekriteriálního hodnocení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Investování do podílových fondů pomocí přístupu vícekriteriálního hodnocení
Autor práce:
Ondráček, Lukáš
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Borovička, Adam
Osoba oponující práci:
Hanousek, Jakub
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis is concerned with selecting the usable unit trust for investment based on multiple criteria decision making theory. Its first part is about the operation of market of collective investment, expediency evaluation of investment in unit trust and basic criteria for their choice. The next part is devoted to decision making theory, more specifically about introducing theories of weight estimation and multiple criteria evaluation. In the practical part, these methods are applied on investment decision making situation of two investors with different preferences. The analysis of open unit trusts of the investment company Conseq is carried out with the method of weighted sum approach method (WSA), TOPSIS, ELECTRE III and pairwise comparison method for estimation of criteria weights. The results of individual methods are compared and together with evaluation of investors’ interests are used to provide specific investment recommendation. The thesis offers an alternative approach of selecting unit trusts and provides the investors a set of the most usable unit trusts. It can therefore help in real decision making situations. The thesis is beneficial in bringing comparison of used methods and the related evaluation of their suitability.
Klíčová slova:
collective investment; multiple criteria evaluation of variants; unit trust; weight estimation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2018
Datum podání práce:
9. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.