Uplatnění Průmyslu 4.0 ve vybrané společnosti a jeho vliv na trh práce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Uplatnění Průmyslu 4.0 ve vybrané společnosti a jeho vliv na trh práce
Autor práce:
Honzejková, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kašparová, Eva
Osoba oponující práci:
Froňek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals mainly with the benefits and risks (constraints) of the Industry 4.0 concept and its impact on the labor market. The main objective is to characterize Industry 4.0 in the Czech Republic with a focus on the impact on the labor market with subsequent evaluation of the application of Industry 4.0 in the selected company. The qualitative research methods – document analysis, in-depth semi-structured interview and case study – were used for the company analysis. Using these methods all necessary information was gathered and evaluated. Based on the evaluation, a recommendation for the analyzed company was proposed. Research has shown that the implementation of Industry 4.0 has brought more benefits than risks to the company and employee satisfaction has risen to 78 %.
Klíčová slova:
Industry 4.0; labor market; education; 4th industrial revolution; automatization

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 2. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
24.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68693_honp03.pdf [2,19 MB]
Oponentura:
64700_Froňek.pdf [171,20 kB]
Hodnocení vedoucího:
68693_kasparov.pdf [368,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68693/podrobnosti