Entorno empresarial del Perú enfocado al comercio con la República Checa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Entorno empresarial del Perú enfocado al comercio con la República Checa
Překlad názvu:
Peruánské podnikatelské prostředí zaměřeno na obchod s Českou republikou
Autor práce:
Pulache Araujo, Juan Manuel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vilímková, Olga
Osoba oponující práci:
Němec, Jan
Jazyk práce:
Spanish
Abstrakt:
Tato diplomová práce si klade za cíl zkoumat podnikatelské prostředí Peru, zvážit možná existující rizika a provést PEST a SWOT analýzu dané země, práce bude zaměřena na obchod s Českou republikou. Tato diplomová práce má tři části: První část popisuje terminologie a teorie, které se mají použít při vývoji tohoto výzkumu, dále uvádí kritéria, která je třeba vzít v úvahu při studiu podnikatelského prostředí. Druhá část představuje Peru a Českou republiku, prozkoumá bilaterální a obchodní dohody o spolupráci, které již mezi oběma zeměmi existují, a uvádí subjekty a orgány podporující zahraničního obchodu. Tato část se především věnují analýze podnikatelského prostředí Peru: analýza rizik, PEST a SWOT analýza. Třetí část shrnuje výsledky, které se objevily během studie, kromě toho navrhuje doporučení a návrhy agentům zapojeným do zlepšování podnikatelského prostředí Peru.
Klíčová slova:
Peru ; Česká republika; rizika; PEST analýza; SWOT analýza; podnikatelské prostředí

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra románských jazyků
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 2. 2018
Datum podání práce:
10. 12. 2019
Datum obhajoby:
13.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
64825_pulj03.pdf [2,37 MB]
Oponentura:
64759_nemecj.pdf [66,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
64825_vilimko.pdf [66,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/64825/podrobnosti