Segmentace trhu proteinových produktů a návrh kampaní na Facebooku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Segmentace trhu proteinových produktů a návrh kampaní na Facebooku
Autor práce:
Tůmová, Štěpánka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Koudelka, Jan
Osoba oponující práci:
Šanová, Hana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the segmentation of the protein products market and a subsequentproposal of targeting campaigns on the Facebook advertising platform. The segmentation initiallyused Median MML-TGI secondary data that resulted in four segments generated. Then theinformation was verified and supplemented using primary data, namely a questionnaire survey (N= 344), where the resulting number of segments was eight. These data were compared and somesegments were merged, so the final resulting number of segments was five. The main goal of thisthesis was to design advertising campaigns targeted at the customer segments generated. Thecontribution of this work is a guide to segmentation and subsequent targeting on Facebook andInstagram. This thesis and its methodology can serve as an inspiration for other custom targeting.The procedure in this thesis will be applied to the brand of protein products.
Klíčová slova:
social networks; market segmentation; MML-TGI; Facebook

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 9. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
28.01.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71218_tums00.pdf [2,69 MB]
Veřejná příloha:
19689_tums00.pdf [110,25 kB]
Oponentura:
65046_Šanová.pdf [335,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
71218_janjiri.pdf [139,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71218/podrobnosti