Konkurenceschopnost letecké a vysokoroychlostní železniční dopravy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Konkurenceschopnost letecké a vysokoroychlostní železniční dopravy
Autor práce:
Hrabcová, Lucie
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Mervart, Michal
Osoba oponující práci:
-
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the Master’s thesis is to analyze the competitiveness of high-speed rail and air transport in selected countries in Europe. Thesis is divided into two parts, theoretical part and practical part. The theoretical part explain the basic concepts and definitions related to transport in general and passenger transport. The second part is focused on the high-speed railways and air transport in selected countries. Based on the results of the analysis, there are several suggestions that can be implemented for the competitiveness of transport-type individuals.
Klíčová slova:
high-speed railways; air transport; competition

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 1. 2019
Datum podání práce:
11. 12. 2019
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.