Reklamní tvorba: Kreativní procesy v průběhu výroby reklamního spotu od první ideji po finální verzi

Název práce: Reklamní tvorba: Kreativní procesy v průběhu výroby reklamního spotu od první ideji po finální verzi
Autor(ka) práce: Kalvachová, Agáta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kallista, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce pojednává o kreativních procesech, které provázejí výrobu reklamního spotu od první ideje až po finální verzi televizní reklamy. Cílem práce bylo zmapovat, jaké faktory jednotlivé procesy ovlivňují a jaký mají vliv na výslednou podobu díla. Případová studie byla provedena na spolupráci třech firem, které společně reklamní spot vyrábějí, jmenovitě společnosti innogy, kreativní agentury Young & Rubicam a produkční společnosti Ad Wood. Pomocí rozhovorů, zúčastněného pozorování a interních zdrojů bylo vyhodnoceno, že nejvýznamnějším faktorem ovlivňující podobu spotu je produktové sdělení. V závěru práce byly uvedeny další faktory a navrženy možnosti, jak s nimi pracovat.
Klíčová slova: Kreativní procesy; Reklama; Kreativní práce
Název práce: Advertising work: Creative processes of the production of commercial spot from the first idea to the final version
Autor(ka) práce: Kalvachová, Agáta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hanzlík, Jan
Oponenti práce: Kallista, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Master thesis deals with creative processes taking place in production of advertising spot - from the very first idea till the final version of the TV commercial. The objective of the paper is to map factors influencing each process and their impact on the final version of the commercial. The case study is done in collaboration with three companies working together on a commercial spot: innogy, creative agency Young & Rubicam and production company Ad Wood. Through interviews, participative observations and internal sources, it was found out that the most important factor influencing the spot is the product communication. More factors are described in the summary, as well as the suggestions how to work effectively with them.
Klíčová slova: Creative work ; Creative processes; Advertising

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 3. 2018
Datum podání práce: 11. 12. 2019
Datum obhajoby: 27. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65178/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: