Účinnost fiskálních pravidelv době ekonomického růstu v poslední dekádě ve vybraných zemích EU

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Účinnost fiskálních pravidelv době ekonomického růstu v poslední dekádě ve vybraných zemích EU
Autor práce:
Lišková, Magdaléna
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is about the effectiveness of fiscal rules in times of economic growth in the last decade in selected countries of the European Union. The theoretical part is consist from three chapters. The first chapter is focused on fiscal policy, the second is focused on fiscal rules and the last chapter of the theoretical part is focused on the relationship between public budgets and the economic and political cycle. The practical part contains chapters about the fiscal rules in practice, the first at the level of the European Union and second at the national level, a chapter with the used methodology of analysis, and especially chapters about the fiscal rules in selected countries such as the Czech Republic, Slovenia, Slovakia and Malta and a chapter about the evaluation of their economy. For this evaluation are used the analytical and statistical methods. The conclude of this thesis is that the selected countries that had their national fiscal rules in force throughout the reporting period do not perform better in times of economic growth than those that did not have fiscal rules in force throughout the all reporting period. This also fulfilled the goal of the thesis. The main contribution of this thesis is different view of fiscal rules, especially of their effectiveness in times of economic growth and also comparison of the selected countries.
Klíčová slova:
Lazear rule; Fiscal rules; fiscal policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2018
Datum podání práce:
12. 12. 2019
Datum obhajoby:
14.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
67741_xlism29.pdf [3,69 MB]
Oponentura:
64933_vebl01.pdf [408,44 kB]
Hodnocení vedoucího:
67741_sevcik.pdf [490,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/67741/podrobnosti