Využívání flexibilní pracovní doby ve státní správě a samosprávě ČR v roce 2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využívání flexibilní pracovní doby ve státní správě a samosprávě ČR v roce 2017
Autor práce:
Strauss, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Loužek, Marek
Osoba oponující práci:
Bartůsková, Lucia
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce popisuje současný stav využívání flexibilních úvazků ve státní správě a samosprávě v České republice. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretické část práce popisuje aktuální situaci na trhu práce a zabývá se jednotlivými typy úvazků. Zvláštní důraz je kladen na alternativní úvazky, u nichž se věnuje benefitům, které tato forma zaměstnávání přináší, zaobírá se ale také jejími negativy. Praktická část se věnuje četnosti využití alternativních úvazků ve státní správě. Další část je věnována názorům respondentů na problematiku alternativního zaměstnání.
Klíčová slova:
nezaměstnanost; alternativní úvazky; trh práce; státní správa

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 3. 2018
Datum podání práce:
12. 12. 2019
Datum obhajoby:
10.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
65571_xstrj89.pdf [1,89 MB]
Veřejná příloha:
19623_xstrj89.docx [19,60 kB]
Oponentura:
64917_xszal03.pdf [502,98 kB]
Hodnocení vedoucího:
65571_louzek.pdf [666,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/65571/podrobnosti