Analýza nákladů na integraci cizinců v letech 2004-2019

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza nákladů na integraci cizinců v letech 2004-2019
Autor práce:
Novotná, Nikola
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Zubíková, Adéla
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The topic of migration is currently still significant. Equally important is the issue of immigrant integration, as the integration process can affect the overall impact of migration on the destination countries. The aim of this thesis is identification and analyses of the cost of immigrant integration during the years 2004 – 2019 in the Czech Republic and also the assessment of the effectiveness of the resources spent. The theoretical part focus on the approaches to the phenomenon of migration and the integration process and their impact on the formation of integration policy. The practical part examines the resources spent on integration policy from the state budget and European Union funds and their development over time. This development is compared with the development of indicators of the integration of third-country nationals for the same time period. Based on these indicators some weaknesses and strengths of the integration policy of the Czech Republic are identified. Foreigners from third countries are relatively well integrated into the Czech labour market. On the other hand, indicators dealing with the level of housing or the development of public opinion on foreigners from third countries point to a worse level of integration of foreigners. Therefore, the recommendation for the integration policy of the Czech Republic is to target not only foreigners from third countries but also the major population.
Klíčová slova:
public expenditures; migration; integration; integration policy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 4. 2019
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
12.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69465_xnovn08.pdf [2,52 MB]
Oponentura:
64923_xzuba00.pdf [277,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
69465_xszal03.pdf [670,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69465/podrobnosti