Analýza flexibilních forem zaměstnávání v ČR a ve vybraných zemích EU v letech 2005 - 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza flexibilních forem zaměstnávání v ČR a ve vybraných zemích EU v letech 2005 - 2018
Autor práce:
Fialová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o flexibilních formách zaměstnávání v České republice, Nizozemsku, Německu a Švédsku. Pomocí literární rešerše a analýzy statistických dat (především z Eurostatu a OECD) zkoumá využívání jednotlivých forem flexibilní práce v těchto zemích a pokouší se identifikovat hlavní skupiny obyvatelstva, které je využívají a příčiny, které je k tomu vedou, případně rizika, kterým jsou kvůli tomu vystaveni. Česká republika ve využívání flexibilních forem zaměstnávání oproti jiným zemím v EU významně zaostává, proto je důležitou částí práce doporučení, jak posílit flexibilitu na českém trhu práce.
Klíčová slova:
Flexibilní zaměstnávání; Flexicuriry; Práce na částečné úvazky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 4. 2019
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
14.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69457_xfiat11.pdf [2,07 MB]
Oponentura:
64936_xpavt11.pdf [297,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
69457_xszal03.pdf [503,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69457/podrobnosti