Analýza flexibilních forem zaměstnávání v ČR a ve vybraných zemích EU v letech 2005 - 2018

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza flexibilních forem zaměstnávání v ČR a ve vybraných zemích EU v letech 2005 - 2018
Autor práce:
Fialová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with flexible forms of employment in the Czech Republic, the Netherlands, Germany and Sweden. Using literature research and analysis of statistical data(mainly from Eurostat and OECD), it explores the use of different forms of flexible work and attempts to identify the main social groups using the flexible form of work and the main reasons for their use as well as main risks they are exposed to because of it. The Czech Republic is significantly lagging behind in the use of flexible forms of employment compared to other EU countries; therefore, an important part of the thesis is the recommendation on how to improve flexibility on the Czech labor market.
Klíčová slova:
Flexicurity; Flexible forms of employment; Part-time jobs

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 4. 2019
Datum podání práce:
13. 12. 2019
Datum obhajoby:
14.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69457_xfiat11.pdf [2,07 MB]
Oponentura:
64936_xpavt11.pdf [297,14 kB]
Hodnocení vedoucího:
69457_xszal03.pdf [503,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69457/podrobnosti