Analýza a doporučení vhodného účetního softwaru

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza a doporučení vhodného účetního softwaru
Autor práce:
Loudilová, Tereza
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hora, Michal
Osoba oponující práci:
Křivanec, Oto
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
My master´s thesis is dedicated to the history and development of accounting records from the period of writing form through printing form with the use of carbon paper, mechanical form with the use of typewriter and automatic with the use of early computer and accounting software. One subchapter discusses about robotization which is a 21st century trend that is stating to influence accounting software and job descriptions of accountants.Next chapter is dedicated to criterias and recommendations, which could help entrepreneurs to choose the right accounting software according to their requirements. The fourth chapter describes four accounting softwares and their available licence packages for users.In the particular part of my master´s thesis, I decided to make an analysis of these four accounting softwares. The analysis is realized according to criterias, which were set previously. The result of this analysis is the selection of the correct accounting software for outsourcing company which provide accounting and tax services for the clients.
Klíčová slova:
analysis; history of accounting records; accounting software

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 3. 2019
Datum podání práce:
5. 1. 2020
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69184_lout00.pdf [4,07 MB]
Oponentura:
60924_xkrio08.pdf [168,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
69184_hora.pdf [321,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69184/podrobnosti