Didaktická ekonomická hra jako metoda zážitkového učení a její ověření ve výuce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Didaktická ekonomická hra jako metoda zážitkového učení a její ověření ve výuce
Autor práce:
Hrazdilová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Berková, Kateřina
Osoba oponující práci:
Krpálková Krelová, Katarína
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with the game as an activation method in teaching accounting and economics in the third year of business academies. The aim of the thesis was to design a didactic economic game that will enable students to revise a learned theory from the field of accounting and economics and apply it in a practical model situation. The proposed game called “Box of chocolates trade” was subsequently tested in practice at the Hovorčovická Business Academy in Prague. Thanks to both oral and questionnaire feedback from students and teachers, some aspects of the game were adjusted (e.g. time allocation), nevertheless, pedagogical research, particularly the application of the game during the lessons, showed that students received this form of activation and curriculum revision largely positively. The proposed game called " Box of chocolates trade " can be included in the lessons at the end of the third year of the business academy and used as a method of experiential learning to revise the curriculum.
Klíčová slova:
accounting; economics; activation; experiential learning; didactic game; business academy; modern teaching

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Economic Teaching Methodology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 6. 2019
Datum podání práce:
8. 1. 2020
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69909_hrae00.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
65008_krpk00.pdf [147,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
69909_xberk13.pdf [264,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69909/podrobnosti