Didaktická ekonomická hra jako metoda zážitkového učení a její ověření ve výuce

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Didaktická ekonomická hra jako metoda zážitkového učení a její ověření ve výuce
Autor práce:
Hrazdilová, Eva
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Berková, Kateřina
Osoba oponující práci:
Krpálková Krelová, Katarína
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá hrou jako aktivizační metodou při výuce účetnictví a ekonomiky v rámci třetích ročníků obchodních akademií. Cílem práce bylo navrhnout didaktickou ekonomickou hru, která inovativním způsobem umožní studentům zopakovat a v praktické modelové situaci aplikovat naučenou teorii z oblasti účetnictví a ekonomiky. Navržená hra nazvaná „Obchod s bonboniérou“ byla následně v praxi vyzkoušena v rámci výuky na Obchodní akademii Hovorčovická v Praze. Díky ústní i dotazníkové zpětné vazbě od studentů i pedagogů byly některé aspekty hry upraveny (například časová dotace), nicméně pedagogický výzkum, respektive uplatnění hry v rámci výuky ukázaly, že žáci tuto formu aktivizace a opakování učiva z velké většiny přijímají kladně. Navrhovanou hru „Obchod s bonboniérou“ je možné zařadit do výuky na konci třetího ročníku obchodní akademie a využít ji jako metodu zážitkového učení k zopakování probrané látky.
Klíčová slova:
zážitkové učení; aktivizace; didaktická hra; účetnictví; ekonomika; obchodní akademie; moderní vyučování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 6. 2019
Datum podání práce:
8. 1. 2020
Datum obhajoby:
06.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69909_hrae00.pdf [1,66 MB]
Oponentura:
65008_krpk00.pdf [147,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
69909_xberk13.pdf [264,83 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69909/podrobnosti