Finanční analýza společnosti Vikartovská agrárna spoločnosť a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza společnosti Vikartovská agrárna spoločnosť a.s.
Autor práce:
Bohunčáková, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci:
Cuníková, Silvia
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to identify the main weaknesses of a particular Slovak agricultural enterprise and then to submit proposals for their improvement through financial analysis in terms of its financial situation. The thesis contains two main parts. The first part deals with methodology and introduces the development of agriculture in Slovakia. It defines the specifics of the agrarian sector and last but not least explains the theory of financial analysis, its methods and procedures. The second part will prove and apply the already explained theory of financial analysis on a specific farm and will perform the truth of the specifics of agronomic economic activity. At the end of the thesis, all achieved results will be interconnected and possible solutions will be proposed to eliminate weaknesses and avoid them in the future.
Klíčová slova:
agricultural company; collective farm; financial analysis; ratio indicators

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2019
Datum podání práce:
20. 1. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.