Finanční analýza společnosti Vikartovská agrárna spoločnosť a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza společnosti Vikartovská agrárna spoločnosť a.s.
Autor práce:
Bohunčáková, Ivana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Rýdlová, Barbora
Osoba oponující práci:
Cuníková, Silvia
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je identifikace hlavních slabých stránek konkrétního slovenského zemědělského podniku a následně předložení návrhů na jejich vylepšení pomocí finanční analýzy z hlediska jeho dosažené finanční situace. Práce obsahuje dvě hlavní části. První část se zabývá metodologií a seznamuje s vývojem zemědělství na Slovensku. Definuje specifika agrárního sektoru a v neposlední řadě vysvětluje teorií finanční analýzy, její metody a postupy. Druhá část bude dokazovat a aplikovat již vysvětlenou teorii finanční analýzy na konkrétním zemědělském podniku a provede pravdivost specifik agrární ekonomické činnosti. V závěru práce se propojí všechny dosažené výsledky a navrhnou se možná řešení na eliminaci slabých stránek a vyvarování se jim do budoucna.
Klíčová slova:
zemědělský podnik; zemědělské družstvo; finanční analýza; poměrové ukazatele

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
8. 10. 2019
Datum podání práce:
20. 1. 2020
Datum obhajoby:
01.04.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71172_bohi02.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
65143_Cuníková.pdf [834,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
71172_jetmarb.pdf [367,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71172/podrobnosti