Návaznost manažerských informačních systémů na objednávkový proces v elektronickém obchodě

Název práce: Nadväznosť manažérskych informačných systémov na objednávkový proces v elektronickom obchode
Autor(ka) práce: Plško, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Přibyl, Vladimír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca ,,Nadväznosť podnikových informačných systémov na objednávkový proces v elektronickom obchode“ sa zaoberá problematikou, ktorú priniesol vývoj nových technológii používaných v oblasti elektronického obchodovania.Prvá časť práce sa zaoberá postupným oboznámením s problematikou e- business a ostatných systémoch, ktoré sú obsiahnuté v téme e-business. Ďalšia časť teórie sa zaoberá informačnými systémami v riadení, na ktoré postupne nadväzuje ich využitie v elektronických obchodoch.Praktická časť práce sa zaoberá problematikou objednávkového procesu. Objednávkový proces bol analyzovaný na základe marketingového výskumu, ktorý bol zameraný na túto problematiku.Cieľom práce je zistiť ako sa zmenilo vnímanie respondentov zameraných na správanie sa pri objednávkovom procese na e-shopoch v rokoch 2016 a 2019.
Klíčová slova: e-commerce; e-shop; e-business; objednávkový proces
Název práce: Link to enterprise’s information system and order process in e-commerce
Autor(ka) práce: Plško, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Přibyl, Vladimír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diploma thesis “Link to enterprise’s information system and order process in e-commerce" deals with the problems which brought development of new technologies used in the field of e-commerce.The first part of the thesis, theoretical, deals with gradual familiarization of the e-business issues and other systems that are contained in the topic of e-business. Another part of the theory deals with governance information systems, to which its usage in e-commerce is connected.Practical part of the thesis deals with order process issues. The process was analyzed based on marketing study focused on pertinent issues.The aim of the thesis is to ascertain how the respondents´ perception of order process behavior changed in 2016 and 2019 on e-shops.
Klíčová slova: e-business; e-commerce; e-shop; ordering process
Název práce: Návaznost manažerských informačních systémů na objednávkový proces v elektronickém obchodě
Autor(ka) práce: Plško, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Přibyl, Vladimír
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce,, Návaznost manažerských informačních systémů na objednávkový proces v elektronickém obchodě "se zabývá problematikou, které přinesly vývoj nových technologií používané v oblasti elektronického obchodování.První část práce tedy teoretická se zabývá postupným seznámením s problematikou e-business a ostatních systémech, které jsou obsaženy v tématu e-business. Další část teorie se zabývá informačními systémy v řízení, na které postupně navazuje jejich využití v elektronických obchodech.Praktická část práce se zabývá problematikou objednávkového procesu. Objednávkový proces byl analyzován na základě marketingového výzkumu, který byl zaměřen na tuto problematiku.Cílem práce je zjistit jak se změnilo vnímání respondentů zaměřených na chování při objednávkovém procesu na e-shopech v letech 2016 a 2019.
Klíčová slova: objednávkový proces; e-commerce; e-shop; e-business

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 3. 2018
Datum podání práce: 20. 1. 2020
Datum obhajoby: 30. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65615/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: