Analýza výkonnosti vybraných amerických technologických fondů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza výkonnosti vybraných amerických technologických fondů
Autor práce:
Rumian, Lukáš
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Musílek, Petr
Osoba oponující práci:
Siuda, Vojtěch
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis is focused on the issue of investment in mutual funds and subsequently on the analysis of investment in technology funds in the United States and other countries. The first part of the thesis is devoted to the theoretical knowledge of collective investment, its history, legal aspects, advantages and disadvantages, and, subsequently, various types of funds. The second chapter is focused on technology funds and their types. The third chapter deals with multiple possibilities of measuring the performance of mutual funds. The final part is devoted to the analysis and comparison of the performance of existing technology funds in the United States.
Klíčová slova:
mutual funds; technology sector; investing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 5. 2019
Datum podání práce:
21. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69731_xruml02.pdf [1,10 MB]
Oponentura:
65367_xsiuv00.pdf [875,41 kB]
Hodnocení vedoucího:
69731_musilek.pdf [336,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69731/podrobnosti