Fundamentální analýza akcie Amazon.com, Inc.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundamentální analýza akcie Amazon.com, Inc.
Autor práce:
Kuvshinov, Daniil
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Musílek, Petr
Osoba oponující práci:
Juhászová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with a fundamental analysis of the well-known Amazon.com.inc. stock. The analysing process is divided into three levels. The first one is a global fundamental analysis which surveys the impact of the main macroeconomic indicators on the stock market course movement. The second level is an analysis of the field in which the analysed company operates. The last part deals with a company analysis and a calculation of the value of Amazon.com.inc. Stock. The result of the thesis is an investment recommendation based on the implemented analysis.
Klíčová slova:
Market structure of the branch; Profitable models; Beta coefficient; GDP; Interest rates; Inflation; Model Free Cash Flow to Equity; Industry life cycle; Fundamental analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 5. 2019
Datum podání práce:
27. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69867_kuvd00.pdf [921,85 kB]
Veřejná příloha:
19791_kuvd00.xlsx [1,30 MB]
Oponentura:
65278_xjuhj00.pdf [291,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
69867_musilek.pdf [333,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69867/podrobnosti