Fundamentální analýza akcie Amazon.com, Inc.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Fundamentální analýza akcie Amazon.com, Inc.
Autor práce:
Kuvshinov, Daniil
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Musílek, Petr
Osoba oponující práci:
Juhászová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována fundamentální analýze akciového titulu známé společnosti Amazon.com Inc. Proces analýzy je rozdělen do tří úrovní. První úroveň je globální fundamentální analýza, jež zkoumá dopad hlavních makroekonomických ukazatelů na pohyb akciového kurzu. Druhou úrovní je analýza odvětví, ve kterém analyzovaná společnost působí. Poslední část je věnována firemní analýze a výpočtu vnitřní hodnoty akcií Amazon.com Inc. Výsledkem práce je investiční doporučení na základě provedené analýzy.
Klíčová slova:
Beta koeficient; Životní cyklus odvětví; Tržní struktura odvětví; Reálný výstup ekonomiky; Úrokové sazby; Inflace; Fundamentální analýza; Ziskové modely; Model Free Cash Flow to Equity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 5. 2019
Datum podání práce:
27. 1. 2020
Datum obhajoby:
11.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
69867_kuvd00.pdf [921,85 kB]
Veřejná příloha:
19791_kuvd00.xlsx [1,30 MB]
Oponentura:
65278_xjuhj00.pdf [291,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
69867_musilek.pdf [333,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/69867/podrobnosti