Analýza faktorov pôsobiacich na hypotekárny trh v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza faktorov pôsobiacich na hypotekárny trh v ČR
Autor práce:
Sotáková, Jana
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Radová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Silberhornová, Lenka
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
The thesis aims to estimate the impact of mortgage market factors. The first chapter describes the history of the mortgage loan, its basic characteristics and specifics, the influence of the central bank and the situation during the financial crisis. The second chapter points to the dominant factors that lead to a change in the volume of newly granted mortgage loans. Gradually I analyze the time series from the first quarter of 2005 to the second quarter of 2019. I find out the coherence of past observations and identify a model that would describe these connections. The chapter also includes an evaluation of the relationship between the investigated factor and the volume of mortgages. To capture the complexity of the data, I used a more efficient method in the third part: multiple linear regression.
Klíčová slova:
multiple linear regression; mortgage credit; GDP; unemployment; average wage; real estate price; interest rate; inflation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
28. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66890_xsotj00.pdf [3,04 MB]
Oponentura:
65295_xsill06.pdf [152,75 kB]
Hodnocení vedoucího:
66890_radova.pdf [530,09 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66890/podrobnosti