Využití aplikace Google trends při analýze finančních aktiv

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití aplikace Google trends při analýze finančních aktiv
Autor práce:
Koucký, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Fičura, Milan
Osoba oponující práci:
Panoš, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of this diploma's thesis is to verify the possibility of using data obtained from the Google Trends application in analysis of financial assets. The thesis is divided into three chapters. The first chapter is dedicated to the analysis of financial assets, especially to the fundamental and technical analysis. The second chapter describes the Google Trends application. It shows the possibilities and ways of using this application. The third and last chapter deals with the testing and analysing of financial assets using data obtained from the Google Trends aplication. This chapter also includes testing of the GARCH (1,1) model and optimization and backtesting of the trading system based on the combination of two technical indicators that gather information from asset rates and volumes of searching in Google's search engine.
Klíčová slova:
Google Trends; volatility; GARCH (1,1); technical analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
28. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66878_xkoum56.pdf [2,91 MB]
Veřejná příloha:
19793_xkoum56.rar [4,83 MB]
Oponentura:
62814_panj04.pdf [279,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
66878_xficm03.pdf [384,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66878/podrobnosti