Využití aplikace Google trends při analýze finančních aktiv

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využití aplikace Google trends při analýze finančních aktiv
Autor práce:
Koucký, Marek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Fičura, Milan
Osoba oponující práci:
Panoš, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této diplomové práce je ověřit možnost využití dat získaných z aplikace Google Trends při analýze finančních aktiv. Celá práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována současným metodám analýzy finančních aktiv, především fundamentální a technické analýze. Druhá kapitola je zaměřena na samotnou aplikaci Google Trends. Ukazuje možnosti a způsoby použití, které tato aplikace nabízí. Poslední třetí kapitola se zabývá testováním a analýzou vybraných finančních aktiv pomocí dat získaných z aplikace Google Trends. Součástí této kapitoly je mimo jiné testování modelu GARCH (1,1) a obchodní strategie založené na vlastních technických indikátorech kombinujících informace získané z kurzu aktiva a objemů vyhledávání ve vyhledávači Google.
Klíčová slova:
volatilita; GARCH (1,1); technická analýza; Google Trends

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2018
Datum podání práce:
28. 1. 2020
Datum obhajoby:
13.02.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
66878_xkoum56.pdf [2,91 MB]
Veřejná příloha:
19793_xkoum56.rar [4,83 MB]
Oponentura:
62814_panj04.pdf [279,72 kB]
Hodnocení vedoucího:
66878_xficm03.pdf [384,26 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/66878/podrobnosti