Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu

Název práce: Modelování úrokové sazby LIBOR pomocí Vašíčkova modelu
Autor(ka) práce: Mesenský, David
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Chval, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována Vašíčkovu modelu, který je jedním z nejznámějších modelů úrokových sazeb. Cílem této práce je popsat základní principy fungování tohoto modelu a ukázat jeho praktické využití při modelování úrokové sazby LIBOR. Podrobněji je popsána funkce jednotlivých parametrů modelu a způsob jejich odhadu s využitím metody nejmenších čtverců. V praktické části je Vašíčkův model použit při simulování vývoje tříměsíční sazby LIBOR pro britskou libru.
Klíčová slova: LIBOR; Vašíčkův model; modelování úrokových sazeb
Název práce: Modeling LIBOR using Vasicek model
Autor(ka) práce: Mesenský, David
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Málek, Jiří
Oponenti práce: Chval, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with one of the best-known interest rate models called Vasicek model. The aim of this thesis is to describe its main features as well as to show its practical use within modelling of LIBOR. Special attention is paid to its parameters and process of their estimation using ordinary least squares method. The analytical part of this thesis focuses on simulating 3-Month LIBOR based on British Pound.
Klíčová slova: Vasicek model; interest rate modeling; LIBOR

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2017
Datum podání práce: 3. 2. 2020
Datum obhajoby: 11. 2. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60855/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: