Predikční modely ve finanční analýze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Predikční modely ve finanční analýze
Autor práce:
Procházková, Klára
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Šmídová, Radana
Osoba oponující práci:
Hejnák, Miloslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce má za cíl zhodnotit spolehlivost a předpovídající schopnost vybraných predikčních modelů. Práce se skládá ze dvou částí – teoretická a praktická část. Záměrem teoretického úseku je představit české i zahraniční modely, krátce se zmínit o jejich historii, o postupném renovování vzorců a výsledných hodnot. Ve druhé, praktické části, budou tři vybrané bankrotní modely a tři bonitní modely aplikovány na společnosti ZOOT, a.s., která počátkem roku 2019 téměř zbankrotovala. Výsledky budou použity ke zhodnocení zodpovědnosti jednotlivých predikčních modelů.
Klíčová slova:
Finanční tíseň; Bankrot; Insolvenční řízení; Finanční analýza; Poměrové ukazatele; Zdraví podniku; Bankrotní model; Bonitní model; ZOOT, a.s.

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 9. 2019
Datum podání práce:
1. 4. 2020
Datum obhajoby:
01.04.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70740_prok08.pdf [639,44 kB]
Oponentura:
65460_Hejnák.pdf [1,07 MB]
Hodnocení vedoucího:
70740_korbova.pdf [224,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70740/podrobnosti