Meranie lojality zákazníkov spoločnosti EF Mobility

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Meranie lojality zákazníkov spoločnosti EF Mobility
Překlad názvu:
Měření loajality zákazníků spoločnoti EF Mobility
Autor práce:
Grácová, Alexandra
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Sadílek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem této práce je měřit loajalitu zákazníků automobilové společnosti EF Mobility s. r. o. Firma se specializuje na nákup a prodej ojetých automobilů a své aktivity vyvíjí k zahraničnímu trhu stejně jako k tuzemskému. Teoretická část práce se zabývá např. faktory, které ovlivňují zákaznickou spokojenost a loajalitu, a vztahem mezi spokojeností a loajalitou. Praktická část analyzuje výsledky měření zákaznické loajality. Toto měření bylo prováděno prostřednictvím dotazníkového šetření, kdy byly zákazníkům společnosti předkládány výzkumné otázky, které napomáhají lepší analýze jejich věrnosti k firmě. Dotazník byl zasílán konkrétním zákazníkům e-mailem, nebo byl vyplňován osobně při prodeji vozidla v showroomu této společnosti, případně ve vozovém parku. V závěru práce se zabývám vyhodnocením výzkumných otázek a přináším i doporučení pro firmu do budoucna.
Klíčová slova:
zákaznická spokojenost; měření loajality; automobilová společnost; EF Mobility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
17. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70461_graa04.pdf [1,67 MB]
Oponentura:
65949_odehnalj.pdf [62,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
70461_sadt00.pdf [62,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70461/podrobnosti