Meranie lojality zákazníkov spoločnosti EF Mobility

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Meranie lojality zákazníkov spoločnosti EF Mobility
Autor práce:
Grácová, Alexandra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Sadílek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je merať lojalitu zákazníkov automobilovej spoločnosti EF Mobility s. r. o. Firma sa špecializuje na nákup a predaj ojazdených automobilov a svoje aktivity vyvíja k zahraničnému trhu rovnako ako k tuzemskému. Teoretická časť práce sa zaoberá napr. faktormi, ktoré ovplyvňujú zákaznícku spokojnosť a lojalitu, a vzťahom medzi spokojnosťou a lojalitou. Praktická časť analyzuje výsledky merania zákazníckej lojality. Toto meranie bolo prevádzané prostredníctvom dotazníkového šetrenia, kedy boli zákazníkom spoločnosti predkladané výskumné otázky, ktoré napomáhajú lepšej analýze ich vernosti k firme. Dotazník bol zasielaný konkrétnym zákazníkom e-mailom, alebo vypĺňaný osobne pri predaji vozidla v showroome tejto spoločnosti, prípadne vo vozovom parku. V závere práce sa zaoberám vyhodnotením výskumných otázok a prinášam aj odporučenie pre firmu do budúcna.
Klíčová slova:
meranie lojality; zákaznícka spokojnosť; automobilová spoločnosť; EF Mobility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
17. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70461_graa04.pdf [1,67 MB]
Oponentura:
65949_odehnalj.pdf [62,38 kB]
Hodnocení vedoucího:
70461_sadt00.pdf [62,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70461/podrobnosti