Analýza spokojenosti zákazníků s cigaretou IQOS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza spokojenosti zákazníků s cigaretou IQOS
Autor práce:
Růžička, Dominik
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This work deals with the issue of customer satisfaction with IQOS. The analysis of customer satisfaction with the equipment is the main goal of the work. A partial goal is the analysis of health impacts after the transition to the use of heated tobacco.The bachelor thesis is divided into two parts. The first part summarizes theoretical knowledge about marketing, marketing research, customer and questioning. Furthermore, the theoretical part also introduces the IQOS product. The second part describes the research itself and its individual steps. The work is supplemented by own experience with the device. The conclusion summarizes the research results including recommendations for Philip Morris.
Klíčová slova:
Customer; Customer satisfaction; Questionnaire; IQOS; Marketing research

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
21. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70222_ruzd03.pdf [2,62 MB]
Veřejná příloha:
20038_ruzd03.pdf [64,76 kB]
Oponentura:
65824_odehnalj.pdf [63,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
70222_xmatk10.pdf [62,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70222/podrobnosti