Analýza spokojenosti zákazníků s cigaretou IQOS

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza spokojenosti zákazníků s cigaretou IQOS
Autor práce:
Růžička, Dominik
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá problematikou spokojenosti zákazníků ze zařízením IQOS. Analýza zákaznické spokojenosti se zařízením je hlavním cílem práce. Dílčím cílem je pak analýza zdravotních dopadů po přechodu na užívání zahřívaného tabáku.Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou shrnuty teoretické poznatky o marketingu, marketingovém výzkumu, zákazníkovi a dotazování. Dále je v teoretické části také představen produkt IQOS. V druhé části je popsán samotný výzkum a jeho jednotlivé kroky. Práce je doplněna o vlastní zkušenosti se zařízením. V závěru jsou shrnuty výsledky výzkumu včetně doporučení pro společnost Philip Morris.
Klíčová slova:
Marketingový výzkum; Zákazník; Spokojenost zákazníků; Dotazník; IQOS

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
21. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70222_ruzd03.pdf [2,62 MB]
Veřejná příloha:
20038_ruzd03.pdf [64,76 kB]
Oponentura:
65824_odehnalj.pdf [63,19 kB]
Hodnocení vedoucího:
70222_xmatk10.pdf [62,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70222/podrobnosti