Internetový marketing společnosti H&M

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Internetový marketing společnosti H&M
Autor práce:
Kofferová, Karolína
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Matysová, Kamila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá internetovým marketingem společnosti H&M. Hlavním cílem práce je doporučit možná vylepšení internetové komunikační strategie společnosti na základě výsledků vlastního výzkumu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část do šesti kapitol. Teoretická část obsahuje první tři kapitoly, které jsou věnovány vymezení základních pojmů a charakteristice jednotlivých nástrojů internetového marketingu. Praktická část začíná čtvrtou kapitolou, která obsahuje konkrétní informace o společnosti H&M a jejích nástrojích. Kapitola pátá se věnuje instagramové analýze, která byla provedena s cílem určit cílového zákazníka. Závěrečná kapitola obsahuje vlastní výzkum ve formě dotazníkového šetření. V závěru kapitoly jsou vyhodnoceny výsledky a navrhnuta doporučení na vylepšení.
Klíčová slova:
H&M; Instagram; internetový marketing; reklama; webová stránka; sociální síť

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 9. 2019
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70545_kofk00.pdf [8,43 MB]
Oponentura:
66221_xmatk10.pdf [62,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
70545_kheler.pdf [60,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70545/podrobnosti