Posouzení marketingové strategie společnosti DEK

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Posouzení marketingové strategie společnosti DEK
Autor práce:
Lomozová, Petra
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Drozen, František
Osoba oponující práci:
Khelerová, Vladimíra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis analyses marketing strategy of DEK. It is a Czech company that provides supplies of building materials and services and also produces building materials. The aim of the bachelor thesis is to assess the current marketing strategy of the company and to propose recommendations for improving the current situation. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part explains the concept of marketing and related marketing strategy. The components of the marketing mix and the marketing environment with some analyses used in marketing are also described. The practical part first deals with the description of the company and then assesses its marketing mix. Several analyses mentioned in the theoretical part are then applied to the company. At the end of the bachelor thesis, suggestions for improvement are presented based on the information obtained during the elaboration of the practical part of the thesis.
Klíčová slova:
marketing; DEK; marketing mix; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 9. 2019
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70408_lomp01.pdf [1,09 MB]
Oponentura:
66205_kheler.pdf [61,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
70408_drozen.pdf [62,82 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70408/podrobnosti