Strategie společnosti Dermacol a.s. na českém trhu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategie společnosti Dermacol a.s. na českém trhu
Autor práce:
Hrušková, Simona
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with strategy of the company Dermacol a.s. on the Czech market. The aim of this thesis is to assess the company’s current strategy and give strategic recommendations regarding the external and internal environment of the company.The core of this work is strategic analysis, which examines the general environment using PEST analysis, the industry environment using Porter’s model of five forces and the analysis of internal factors evaluates the company’s internal situation. The findings obtained by these methods are reviewed in SWOT analysis. The strategic analysis has revealed that the company Dermacol a.s. applies strategy of product diversification and strategy of internationalization on foreign markets with use of direct export.The recommendations follow from the finding that strengths predominate over weaknesses and threats predominate over opportunities. The company should continue pursuing the diversification strategy and focus on further differentiation of its products and services.
Klíčová slova:
Corporate strategy; PEST analysis; Porter's model of five forces; Internal corporate factors; SWOT analysis; Business strategy; Strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 8. 2019
Datum podání práce:
22. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70259_hrus02.pdf [1,94 MB]
Oponentura:
65768_odehnalj.pdf [61,51 kB]
Hodnocení vedoucího:
70259_cimler.pdf [60,38 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70259/podrobnosti