Daňové ráje a způsoby jejich využití

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Daňové ráje a způsoby jejich využití
Autor práce:
Uhrová, Leona
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Filipová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Drozen, František
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá daňovými ráji a způsoby jejich využití. Cílem je komparace daňového zatížení ve vybraných offshorových jurisdikcích a v České republice. V teoretické části uvádím definici a charakteristiku daňových rájů, jejich vlastnosti a výhody či nevýhody, které offshore centra společnostem přinášejí. Rovněž představuji konkrétní daňové ráje a identifikuji jejich povinnosti a náležitosti. V praktické části sleduji současný vývoj počtu českých firem s vlastníkem v daňových rájích. Na modelovém příkladu pak výši daně z příjmu právnických osob v daňových rájích srovnávám s fiktivní společností v České republice.
Klíčová slova:
daňový ráj; daňové zatížení; daňová optimalizace; offshore jurisdikce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70691_uhrl00.pdf [814,11 kB]
Oponentura:
66370_drozen.pdf [61,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
70691_filipvla.pdf [62,00 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70691/podrobnosti