Analýza nákupního chování generace Z

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza nákupního chování generace Z
Autor práce:
Smilková, Zuzana
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Matysová, Kamila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá nákupním chováním generace Z, která se dostává do produktivního věku. Začíná tedy tvořit podstatnou část kupní síly a pro firmy je tak vhodné se s touto skupinou naučit pracovat. Hlavním cílem práce je na základě získaných dat doporučit firmám, jak na generaci nahlížet jako na potenciální zákazníky a jak s nimi efektivně pracovat. Toho je dosaženo pomocí teoretických poznatků, které se zabývají nákupním chováním, předchozími generacemi a samotnou generací Z. Praktická část zahrnuje vlastní výzkum ve formě dotazníkového šetření, který se zaměřuje na nákupní chování české generace Z. Výsledky jsou následně srovnány s teorií a vyhodnoceny.
Klíčová slova:
Generace Z; Nákupní chování; Zákazník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70686_smiz01.pdf [644,04 kB]
Oponentura:
66222_xmatk10.pdf [61,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
70686_kheler.pdf [60,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70686/podrobnosti