Analýza nákupního chování generace Z

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza nákupního chování generace Z
Autor práce:
Smilková, Zuzana
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Khelerová, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Matysová, Kamila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with shopping behaviour of generation Z, which starts to reach the productive age and becomes a substantial part of the buying power. It is therefore essential for companies to learn how to address this group. The main focus of this thesis is on recommending companies how to approach this market segment as potential customers and effectively work with them. This is achieved through theoretical review of shopping behaviour, previous generations and generation Z itself. The practical part consists of own research based on a survey, which focuses on the shopping behaviour of generation Z in the Czech Republic. The results are compared with the theory and further evaluated.
Klíčová slova:
Generation Z; Shopping behaviour; Customer

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 9. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70686_smiz01.pdf [644,04 kB]
Oponentura:
66222_xmatk10.pdf [61,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
70686_kheler.pdf [60,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70686/podrobnosti