Podnikání nadnárodní retailové firmy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikání nadnárodní retailové firmy
Autor práce:
Ivanko, Elena
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá podnikáním nadnárodní retailové společnosti na příkladu firmy METRO Cash & Carry. Firemní strategie nadnárodní společnosti je základní úvahou nadnárodní firmy při vstupu na zahraniční trhy, ovlivňuje proces expanze a podnikání firmy. Teoretická část práce shrnuje poznatky k dané problematice. V praktické části jsou představeny konkrétní aspekty firemní strategie nadnárodní retailové společnosti METRO Cash & Carry, kterou firma zvolila pro expanzi a podnikání na zahraničních trzích na příkladu České republiky a Ruské federaci.
Klíčová slova:
firemní strategie; nadnárodní společnost; cash&carry; retail

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 6. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70095_ivae02.pdf [1,41 MB]
Oponentura:
65769_odehnalj.pdf [61,33 kB]
Hodnocení vedoucího:
70095_cimler.pdf [61,18 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70095/podrobnosti