Hodnocení mírové operace UNPROFOR

Název práce: Hodnocení mírové operace UNPROFOR
Autor(ka) práce: Virágová, Dominika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl zhodnotit výsledky mírové operace OSN-UNPROFOR v bývalé Jugoslávii za použití evaluačního rámce Diehl-Druckman. V teoretické části práci je objasněno teoretické ukotvení peacekeepingu a vývoj teorie v oblasti hodnocení peacekeepingových operací. Základem teoretické části je evaluační rámec Diehl-Druckman, který poskytuje vhodná kritéria pro hodnocení peacekeepingových operací. Tyto teoretické poznatky jsou dále uplatněny v praktické části. V praktické části je tento evaluační rámec aplikován na základní cíle mise UNPROFOR.
Klíčová slova: Bosna a Hercegovina; peacekeeping; mírové operace OSN; UNPROFOR; občanská válka
Název práce: Evaluation of peace operation UNPROFOR
Autor(ka) práce: Virágová, Dominika
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zemanová, Štěpánka
Oponenti práce: Dubský, Zbyněk
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the results of the UN-UNPROFOR peacekeeping operation in the former Yugoslavia using the Diehl-Druckman evaluation framework. The theoretical part of the thesis explains the theoretical anchoring of peacekeeping and the development of theory in the field of peacekeeping operations evaluation. The basis of the theoretical part is the evaluation framework Diehl-Druckman, which provides appropriate criteria for the evaluation of peacekeeping operations. These theoretical findings are further applied in the practical part. In the practical part, this evaluation framework is applied to the basic objectives of UNPROFOR mission.
Klíčová slova: civil war; UN peacekeeping operations; UNPROFOR; peacekeeping; Bosnia and Herzegovina

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní studia - diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 6. 2019
Datum podání práce: 23. 4. 2020
Datum obhajoby: 28. 5. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/70052/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: