Využívanie moderných technológií zákazníkmi maloobchodu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Využívanie moderných technológií zákazníkmi maloobchodu
Překlad názvu:
Využívání moderních technologií zákazníky maloobchodu
Autor práce:
Lomenčíková, Nikola
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Sadílek, Tomáš
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je představení nových technologických trendů v maloobchodě a charakteristika moderních technologií, které se nejčastěji využívají při výběru a nákupu zboží na území České republiky a ve světě. Tato práce je složená z pěti kapitol. První kapitola se zaobírá představením současných technologických trendů v maloobchodě. Druhá kapitola je zaměřená na charakteristiku maloobchodních technologií využívaných v České republice. Třetí kapitola se věnuje představení maloobchodních technologií využívaných v zahraničí. Čtvrtá kapitola se soustředí na marketingový výzkum, který byl realizovaný formou dotazníkového šetření. V poslední kapitole jsou na základě výsledků z výzkumu představené návrhy a doporučení českým maloobchodníkům.
Klíčová slova:
moderní maloobchodní technologie; samoobslužná pokladna; rozšířená realita; trendy v maloobchodě; QR kód; zákazník

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2019
Datum podání práce:
23. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68758_lomn00.pdf [1,77 MB]
Oponentura:
65737_sadt00.pdf [63,47 kB]
Hodnocení vedoucího:
68758_cimler.pdf [60,20 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68758/podrobnosti