Podnikání vietnamské komunity v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikání vietnamské komunity v ČR
Autor práce:
Nguyen, Van Thang
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Sadílek, Tomáš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Vzhledem k tomu, že je vietnamská komunita jednou z největších cizineckých skupin v České republice, je důležité zjistit, jak přemýšlí první generace Vietnamců žijící v ČR. Cílem práce je zjistit odpovědi na otázky proč přišli do ČR a proč začali podnikat. Cíl byl dosažen pomocí polostrukturovaných rozhovorů se sedmi vietnamskými podnikateli. Z rozhovorů vyšlo najevo, že chudoba, nízké příjmy a špatná životní úroveň ve Vietnamu sehrála důležitou roli v příchodu Vietnamců do ČR. Dále bylo zjištěno, že legalizace pobytu, osamostatnění se a jazyková neznalost měli vliv na rozhodnutí začít podnikat.
Klíčová slova:
Vietnamci; Cizinci; Živnost; Podnikání

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70467_nguv06.pdf [1,96 MB]
Oponentura:
65741_sadt00.pdf [62,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
70467_cimler.pdf [61,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70467/podrobnosti