Podnikání vietnamské komunity v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikání vietnamské komunity v ČR
Autor práce:
Nguyen, Van Thang
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Sadílek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Since the Vietnamese community is one of the largest foreign groups in the Czech Republic, it is important to find out how the first generation of Vietnamese living in the Czech Republic thinks. The objective of the thesis was to find out answers to the questions why they came to the Czech Republic and why they started a business. The objective was achieved through semi-structured interviews with seven Vietnamese entrepreneurs. The interview reveald that poverty, low incomes and poor living standars in Vietnam played an important role in the arrival of Vietnamese in Czech Republic. It was also found that legalization of residence, independence and langueage skills had an impact on the decision to start a business.
Klíčová slova:
Self-employment; Entrepreneurship; Vietnamese; Foreigners

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
16. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70467_nguv06.pdf [1,96 MB]
Oponentura:
65741_sadt00.pdf [62,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
70467_cimler.pdf [61,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70467/podrobnosti