Logistika malých pivovarů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Logistika malých pivovarů
Autor práce:
Kyšperská, Simona
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cimler, Petr
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá logistikou malých pivovarů především obalovou logistikou. Cílem práce bylo zanalyzování prvků logistického řetězce čtyř minipivovarů se zaměřením na problematiku obalů. Práce zahrnuje seznámení s minipivovary a pivním průmyslem ČR. Dále formou dotazování došlo ke zjištění názorů spotřebitelů o aspektech rozhodování při nákupu piva. Na problematiku pivních obalů je pohlíženo i z pohledu maloobchodu. Ve zpracovaném tématu je uvedeno porovnání používaných druhů obalů dle jejich vlastností a výhled do budoucna z hlediska ekologie a pandemie koronaviru.
Klíčová slova:
Obaly; Minipivovary; Logistika

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 9. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70354_kyss02.pdf [2,08 MB]
Veřejná příloha:
20132_kyss02.pdf [97,84 kB]
Oponentura:
66699_odehnalj.pdf [62,17 kB]
Hodnocení vedoucího:
70354_cimler.pdf [61,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70354/podrobnosti