Analýza marketingové strategie společnosti Lidl

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza marketingové strategie společnosti Lidl
Autor práce:
Malinová, Adéla
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Matysová, Kamila
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analýza marketingové strategie společnosti Lidl a identifikace klíčových faktorů úspěšnosti.První část práce se zabývá představením společnosti a teoretickými základy marketingu. Druhá část se pak konkrétně věnuje positioningu, marketingovému a komunikačnímu mixu společnosti. Zároveň jsou zde ilustrovány výsledky vlastního dotazníkového šetření. V závěru jsou pak prezentovány výsledky.
Klíčová slova:
komunikační mix; Lidl; marketing; segmentace; targeting; positioning; marketingový mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 6. 2019
Datum podání práce:
24. 4. 2020
Datum obhajoby:
20.05.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
70169_mala07.pdf [698,91 kB]
Oponentura:
65822_odehnalj.pdf [62,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
70169_xmatk10.pdf [61,46 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/70169/podrobnosti