Koordinační role meetingů jako faktor efektivnosti meetingů v organizacích

Název práce: Koordinační role meetingů jako faktor efektivnosti meetingů v organizacích
Autor(ka) práce: Šimáček, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Králová, Věra
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou koordinace. Koordinace je zajišťována prostřednictvím koordinačních mechanismů. Tato práce se blíže zabývá konkrétním vlivem jednoho z nich, meetingů. U meetingů je zkoumána jejich efektivita. Cílem práce je ověření, zda meetingy v organizacích plní svou koordinační roli (roli koordinačního mechanismu) a jsou tedy efektivní. Pro ověření výzkumné otázky je v práci konstruován model efektivity meetingu, který je analyzován, a je z něho v praktické části vycházeno. K jeho vyhodnocení bylo využito vícenásobné lineární regrese, která vyhodnocovala dílčí stanovené hypotézy, které vedou ke zodpovězení výzkumné otázky. V práci je také seznámeno s doporučeními a strategiemi, jak je případně možné efektivitu meetingu zvyšovat.
Klíčová slova: koordinační mechanismy; Koordinace; meetingy; efektivita meetingů; koordinační role
Název práce: Coordinating role of meetings as a factor of meetings‘ effectiveness in organizations
Autor(ka) práce: Šimáček, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Králová, Věra
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with meetings from the coordination point of view. Meetings are one of the coordination mechanism through which coordination is fulfilled. The goal of this work is to verify whether a coordination role influences the effectiveness of meetings. The coordination role is represented through the process and outcome perspective. A model of meetings’ effectiveness is constructed and analyzed with the use of multiple linear regression method. Partial hypotheses proved an influence of coordination role on meetings’ effectiveness. Research findings also provide recommendations and strategies for increasing the meetings‘ effectiveness in the organizations.
Klíčová slova: Coordination; coordination mechanisms; coordination role; meetings; the meetings’ effectiveness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 4. 2019
Datum podání práce: 29. 4. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69492/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: