Právní aspekty spolupráce mezi EU a Mexikem

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Právní aspekty spolupráce mezi EU a Mexikem
Autor práce:
Antonova, Saša
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Grmelová, Nicole
Osoba oponující práci:
Brožová, Sandra
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na právní aspekty spolupráce mezi Mexikem a Evropskou unií. Hlavním cílem práce je seznámení čtenáře s historickým vývojem obchodní spolupráce mezi danými státy. Práce podrobně analyzuje zásadní články každé doposud přijaté dohody a interpretuje je na praktických příkladech. Čtenáři se také seznámí se spory, které v rámci Světové obchodní organizace Mexiko a Evropská unie měly. Nejdůležitější částí této práce je pak analýza modernizované Souborné dohody z roku 1997. Čtenáři jsou postupně provázeni hlavní směry nové mexicko-evropské spolupráce. Na dohodu je dále nahlíženo i z praktického hlediska, a to sice jakým způsobem se budou obchodní styky po ratifikaci Dohody s největší pravděpodobností vyvíjet. V neposlední řadě jsou vztahy zemí EU a Mexika zasazeny do kontextu celého Latinskoamerického regionu.
Klíčová slova:
Mexiko; Evropská unie; Global Agreement

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra podnikového a evropského práva
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2019
Datum podání práce:
25. 4. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68658_ants00.pdf [952,92 kB]
Oponentura:
65264_xbros00.pdf [63,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
68658_grmelova.pdf [64,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68658/podrobnosti