Spotřební chování generace Y na online trhu cestovního ruchu

Název práce: Spotřební chování generace Y na online trhu cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Stuchlíková, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Vaníček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Obsahem této diplomové práce je spotřební chování generace Y na online trhu cestovního ruchu. Cílem práce je zjištění aktuálních informací o motivech účasti na cestovním ruchu, zjištění informací o jejím spotřebním chování v jednotlivých fázích nákupního procesu, a také identifikování odlišností v porovnání s genracemi X a Z. Teoretická část obsahuje kapitoly - Online trh cestovního ruchu, Generace dnešní společnosti, Spotřební chování a Generace Y v cestovním ruchu. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum a výsledky šetření. Na základě výsledků tohoto šetření je v závěru práce popsáno její spotřební chování na poli cestovního ruchu a také identifikování odlišností v porovnání s generacemi X a Z.
Klíčová slova: Online trh cestovního ruchu; Internet; Generace Y; Spotřební chování; Nákupní rozhodovací proces
Název práce: Consumer Behaviour of Generation Y on the Online Tourism Market
Autor(ka) práce: Stuchlíková, Monika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vaško, Martin
Oponenti práce: Vaníček, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The content of this master’s thesis is the consumer behavior of Generation Y on the online tourism market. The thesis aims to find out up-to-date information about their motives of participation in toursim as well as information about their consumer decision-making process and identification of differences in comparison with generations X and Z. The theoretical part contains chapters such as the online tourism market, generations, consumer behavior and generation Y in tourism. The practical part provides quantitive research followed by data analysis. Based on the knowledge resulting from the research, the conclusion of this work contains a summarization of consumer behavior of Generation Y during the purchase process with the identification of key differences in comparison with generations X a Z.
Klíčová slova: Online tourism market; Internet; Consumer Behaviour; Consumer decision-making process; Generation Y

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 6. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2020
Datum obhajoby: 4. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66161/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: