Ztráta pracovního nadšení u učitelů na obchodních akademiích

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ztráta pracovního nadšení u učitelů na obchodních akademiích
Autor práce:
Janovský, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Vacínová, Tereza
Osoba oponující práci:
Pavera, Libor
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce zahrnuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část vymezuje pojmy související s problematikou učitelství, motivace, stresu a syndromu vyhořením. V praktické části je představen a následně zhodnocen výzkum na vybraných středních školách. Cílem diplomové práce je zjistit, zda existuje vazba mezi délkou praxe a ztrátou pracovního nadšení učitelů na vybraných obchodních akademiích, zjistit jaké jsou stěžejní důvody ztráty pracovního nadšení a na základě těchto zjištění navrhnout možná řešení tohoto problému.
Klíčová slova:
syndrom vyhoření; obchodní akademie; učitel; učitelství; stres; motivace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra didaktiky ekonomických předmětů
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2019
Datum podání práce:
1. 5. 2020
Datum obhajoby:
2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Soubor bude zveřejněn po obhajobě

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
Odkaz identifikátoru je funkční pouze u obhájených prací.