Wealth Management on the Macro Scale: Strategic Asset Allocation Within Sovereign Wealth Funds

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Wealth Management on the Macro Scale: Strategic Asset Allocation Within Sovereign Wealth Funds
Překlad názvu:
Wealth Management v makroměřítku: Strategic Asset Allocation rámci státních investičních fondů
Autor práce:
White, Caroline
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Smrčka, Luboš
Osoba oponující práci:
Zámečník, Petr
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Správa makra bohatství, která je nejlépe pozorována u státních investičních fondů (SWF), byla v poslední době předmětem zájmu veřejnosti zejména s ohledem na současnou volatilitu na globálních finančních trzích. Cílem tohoto dokumentu je zabývat se tímto zájmem poskytováním vhledu do strategií přidělování aktiv SWF s ohledem na jejich zdroj mandátu bohatství a investic. Vyhodnocuje, zda se SWF s určitým zdrojem bohatství a investičního mandátu řídí strategií alokace aktiv odlišnou od fondů s jiným zdrojem investičního a investičního mandátu. Za tímto účelem byla vybrána velikost vzorku SWF a seskupena podle jejich zdroje bohatství a investičního mandátu, s následnou analýzou podle analyticko-syntetického metodického přístupu. Analýza odhalila, že zdroj bohatství a investičních mandátů koreluje s odlišnými přístupy k alokaci aktiv, zejména ve třídě alternativních investic, kromě aktivity v portfoliových společnostech, zejména mezi ropnými investičními fondy. Proto je učiněn závěr, že strategické alokace aktiv SWF se bude lišit v závislosti na zdroji majetku a investic SWF. Velikost vzorku použitá v tomto dokumentu byla malá z důvodu nekonzistentnosti v průhlednosti mezi SWF, proto by měl být proveden budoucí výzkum, protože se SWF stanou průhlednějšími, aby se vyhodnotila síla tohoto vztahu mezi strategickým přidělováním aktiv a zdrojem bohatství a investičním mandátem.
Klíčová slova:
SWFs; Investice; Wealth management; Alokace aktiv; Strategie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 10. 2019
Datum podání práce:
3. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
71363_whic00.pdf [3,13 MB]
Oponentura:
65713_zamecnip.pdf [94,07 kB]
Hodnocení vedoucího:
71363_smrckal.pdf [136,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/71363/podrobnosti