Strategic Analysis of Huawei Technologies Group Co., Ltd in Chinese market

Název práce: Strategic Analysis of Huawei Technologies Group Co., Ltd in Chinese market
Autor(ka) práce: Chen, Sailing
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to conduct a strategic analysis of Huawei company on the Chinese market and identify the current strategy and prepare recommendations on strategy of improvement for better practices. This bachelor thesis contains theoretical and practical part. There are different kinds of methods and tools used in this bachelor thesis which are asserted and described in theoretical part. Practical part applies to methods stated in theoretical part, such as stakeholder analysis, PEST analysis of macroenvironment; Porter’s five forces analysis for microenvironment. It is followed by analysis of internal resources, and SWOT analysis. At the end recommendations and conclusions are drawn based on the outcomes of analysis which are conducted in the practical part.
Klíčová slova: Business ; Huawei; Strategy
Název práce: Strategic Analysis of Huawei Technologies Group Co., Ltd in Chinese market
Autor(ka) práce: Chen, Sailing
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pernica, Karel
Oponenti práce: Kubíček, Aleš
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to conduct a strategic analysis of Huawei company on the Chinese market and identify the current strategy and prepare recommendations on strategy of improvement for better practices. This bachelor thesis contains theoretical and practical part. There are different kinds of methods and tools used in this bachelor thesis which are asserted and described in theoretical part. Practical part applies to methods stated in theoretical part, such as stakeholder analysis, PEST analysis of macroenvironment; Porter’s five forces analysis for microenvironment. It is followed by analysis of internal resources, and SWOT analysis. At the end recommendations and conclusions are drawn based on the outcomes of analysis which are conducted in the practical part.
Klíčová slova: Huawei; strategy ; Business

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2021
Datum obhajoby: 9. 6. 2021
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/69690/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: