Možnosti využití ICT při samostudiu či online výuce matematiky pro středoškolské studenty a učitele

Název práce: Možnosti využití ICT při samostudiu či online výuce matematiky pro středoškolské studenty a učitele
Autor(ka) práce: Haniková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Radváková, Věra
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou výuky matematiky na středních školách, a především nástroji informačních a komunikačních technologií, které mohou pomoct studentům se studiem matematiky. Cílem bakalářské práce je popsat a analyzovat aktuální situaci ohledně matematiky na středních školách a najít nástroje, které mohou být užitečné při samostudiu matematiky pro studenty i při výuce pro učitele.Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou výuky matematiky na středních školách a konkrétními nástroji informačních a komunikačních technologií, které mohou studenti využít v rámci samostudia. Praktická část je zaměřena na empirický výzkum. Výzkum vyhodnocuje a interpretuje data, která autorka získala z dotazníků pro studenty a z rozhovorů s učiteli matematiky.
Klíčová slova: matematika; ICT; maturita z matematiky; výuka na střední škole; samostudium; nástroje informačních a komunikačních technologií
Název práce: The possibilities of ICT use for self-study of mathematics and for teachers' use at secondary schools
Autor(ka) práce: Haniková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Radváková, Věra
Oponenti práce: Sigmund, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is devoted to topics of teaching mathematics in secondary schools, mainly on information and communication technologies and tools that can help students with learning math. The goal of this bachelor thesis is to describe and analyse actual situation in teaching mathematics in secondary schools and find teaching aids that can be helpful for self-study of mathematics as well as for teachers' use.The bachelor thesis is divided into two parts – theoretical and practical. The theoretical part is focused on teaching mathematics in secondary schools and specific information and communication technologies and tools that can be useful for self-study of mathematics. The practical part is focused on an empirical research. This research evaluates and interprets data that the author obtained from student surveys and interviews with math teachers.
Klíčová slova: information and communication technologies and tools; self-study; mathematics; ICT; teaching mathematics in secondary schools; graduation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 10. 2019
Datum podání práce: 8. 5. 2020
Datum obhajoby: 17. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/71340/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: