Deployment a správa aplikácii v Cloude pomocou Ansiblu a Terraformu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Deployment a správa aplikácii v Cloude pomocou Ansiblu a Terraformu
Překlad názvu:
Deployment a správa aplikacii v Cloudu pomocí Ansiblu a Terraformu
Autor práce:
Bielik, Ľubomír
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Pavlíček, Luboš
Osoba oponující práci:
Bruckner, Tomáš
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
V mé bakalářské práci bych se chtěl věnovat jednomu z nejaktuálnějších témat IT prostředí, a to Cloudu a jeho správě. Cloudová infrastruktura se stala, za relativně krátký čas, velmi rozšířená, vzhledem k její výhodám. V některých případech je pro společnosti výhodnější než udržovat vlastní datacentrum, a s tím spojené komplementární náklady a služby.Každá infrastruktura potřebuje správu, kterou vykonávají administrátoři. Při práci se standardní serverovou infrastrukturou je tato správa zdlouhavá, a vyžaduje velkou technickou odbornost administrátorů. S příchodem Cloudu se však požadavky na technické zručnosti pracovníků snižují, protože o technické zázemí se stará správce Cloudu. Existuje velké množství úrovní Cloudu, které vyžadují jiné znalosti od lidí, kteří s nimi pracují. Začínají na IaaS (Infrastructure as a Service), pokračují přes PaaS (Platform as a Service), až k SaaS (Software as a Service). V této práci se více zaměřím na Cloud jako službu, a pokusím se představit služby Cloudu, které jsou nejvíce využívané. Jako další cíl práce je přiblížit dva populární nástroje používané pro správu Cloudu, Terraform a Ansible. Jsou používané v takzvaných DevOps pipelinech, které urychlují vývojový proces aplikací a programů. Každý z těchto nástrojů má vlastní využití, které přiblížím v první polovině práce. Taktéž se budu více věnovat širokým možnostem využití Ansiblu. V praktické části demostruji výhody vzniklé spojením těchto dvou nástrojů při správě Cloudového prostředí AWS, a zároveň oba tyto nástroje porovnám při deploymentu jednoduché infrastruktury v Cloudu.
Klíčová slova:
Ansible; Cloud; nasazení; administrace; infrastruktura; DevOps; správa; Terraform

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta informatiky a statistiky
Název katedry:
Katedra informačních technologií
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2019
Datum podání práce:
11. 5. 2020
Datum obhajoby:
25.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
68805_biel00.pdf [985,75 kB]
Veřejná příloha:
20408_biel00.zip [12,57 kB]
Oponentura:
66655_bruckner.pdf [63,57 kB]
Hodnocení vedoucího:
68805_pavlicek.pdf [61,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/68805/podrobnosti