Využití firemní filantropie pro posilováním hodnoty značky v reklamních agenturách

Název práce: Využitie firemnej filantropie pre posilňovanie hodnoty značky v reklamných agentúrach
Autor(ka) práce: Ivanová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Hanus, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zameriava na tému firemnej filantropie ako širšieho konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem. Sústredí sa predovšetkým na vnímanie dobročinných aktivít v malých reklamných agentúr z pohľadu zamestnancov a vedúcich pracovníkov. Práca analyzuje činnosti vybraných reklamných agentúr a následne dotazníkom zisťuje možný nesúlad v chápaní týchto aktivít medzi zamestnancami a vedúcimi pracovníkmi. Výskumu sa zúčastnili dokopy štyri firmy a z komparácie výsledkov práca formuluje odporúčanie pre manažérov reklamných agentúr pre efektívne nastavovanie stratégie v rámci internej komunikácie smerom k zamestnancom, ale taktiež ako súčasť integrovanej marketingovej komunikácie firmy navonok v Českej republike.
Klíčová slova: CSR; spoločenská zodpovednosť firiem; firemná filantropia; zamestnanci; vedúci pracovníci; reklamné agentúry
Název práce: Využití firemní filantropie pro posilováním hodnoty značky v reklamních agenturách
Autor(ka) práce: Ivanová, Martina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Hanus, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zaměřuje na téma firemní filantropie jakožto širšího konceptu společenské odpovědnosti firem. Soustředí se především na vnímání dobročinných aktivit v malých reklamních agenturách z pohledu zaměstnanců a vedoucích pracovníků. Práce analyzuje činnosti vybraných reklamních agentur a následně dotazníkem zjišťuje možný nesoulad v chápání těchto aktivit zaměstnanci a vedoucími pracovníky. Výzkumu se zúčastnily čtyři firmy, které byly porovnávány mezi sebou. Na základě výsledků pak byla vypracována doporučení pro manažery reklamních agentur, která pojednávají o efektivním nastavování strategie v rámci interní komunikace směrem k zaměstnancům, ale také o integrované marketingové komunikaci firmy mimo Českou republiku.
Klíčová slova: společenská odpovědnost firem; CSR; firemní filantropie; zaměstnanci; vedoucí pracovníci; reklamní agentury
Název práce: Corporate philanthropy as means to strengthen brand value in advertising agencies
Autor(ka) práce: Ivanová, Martina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zamazalová, Marcela
Oponenti práce: Hanus, Josef
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Focus of diploma thesis is to analyse corporate philanthropy in advertising agencies as part of corporate social responsibility concept. Thesis concentrates on two different approaches – employees and employers. The goal is to find differences in understanding these philanthropic activities among two groups of respondents and compare such findings. Research was participated by four agencies. Based on own primary research findings the thesis suggest recommendation for managers of advertising agencies how to effectively set up strategy in internal communication with employees and also as part of external communication.
Klíčová slova: CSR; corporate philanthropy; employees; managers; advertising agency; corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 9. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72680/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: