Digital Collaboration Tools and Operations Management

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Digital Collaboration Tools and Operations Management
Překlad názvu:
Digitální Kolaborační Nástroje a Provozní Management
Autor práce:
Prokop, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Martínez, Felipe
Osoba oponující práci:
Pernica, Karel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato Bakalářská práce popisuje hlavní výhody elektronického obchodování. Vzhledem k tomu, že Ecommerce společnosti lze provozovat odkudkoli na světě, sada kolaboračních nástrojů pro inteligentní správu je společnostem prospěšná. Pro správné řízení nástrojů jsou nezbytné metody Provozního Managementu. V praktické části je provedeno přezkoumání procesů řízení produktového managementu v malém českém eshopu, tj. elektronickém obchodě. Tento proces je digitalizován pomocí nástrojů pro spolupráci jako je Trello nebo Slack. Celý postup je důkladně analyzován jak analýzou SIPOC, tak vývojovými diagramy. Změny jsou sledovány na základě zásad z Prozovního Managementu, konkrétně v rámci Pěti Výkonnostních Cílů. Výsledkem je seznam doporučení, který je užitečným nástrojem pro manažery a majitele společností, kteří uvažují o aktualizaci svých procesů na digitalizovanou formu. Z pohledu Provozního Managementu digitalizace zvyšuje celkovou efektivitu procesu správy produktů.
Klíčová slova:
Trello; Slack; Digitalizace; Elektronické obchodování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 12. 2019
Datum podání práce:
12. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
72283_proj15.pdf [681,87 kB]
Oponentura:
66826_xperk00.pdf [361,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
72283_xmarf901.pdf [150,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/72283/podrobnosti