Consumer Perceptions of Instagram Influencers: The Case of Turkey

Název práce: Consumer Perceptions of Instagram Influencers: The Case of Turkey
Autor(ka) práce: Aydin, Altan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study examines the perception of Instagram influencers by Turkish Instagram users who belong to Generation-Y. The goal of this research is to answer this question: What effects do Instagram influencers have on Turkish people and on their purchasing decisions who belong to Generation-Y? The primary data, which is collected from 84 respondents, is analyzed by descriptive statistics and correlation tests. The findings show some different effects of influencers and influencer marketing on different genders.
Klíčová slova: Influencer Marketing; Social Media; Instagram
Název práce: Consumer Perceptions of Instagram Influencers: The Case of Turkey
Autor(ka) práce: Aydin, Altan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Oponenti práce: Tahal, Radek
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This study examines the perception of Instagram influencers by Turkish Instagram users who belong to Generation-Y. The goal of this research is to answer this question: What effects do Instagram influencers have on Turkish people and on their purchasing decisions who belong to Generation-Y? The primary data, which is collected from 84 respondents, is analyzed by descriptive statistics and correlation tests. The findings show some different effects of influencers and influencer marketing on different genders.
Klíčová slova: Influencer Marketing; Social Media; Instagram

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra marketingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 12. 2019
Datum podání práce: 12. 5. 2020
Datum obhajoby: 18. 6. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/72042/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: