Financial Analysis of Xiaomi Corporation for the Purposes of Strategic Development

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financial Analysis of Xiaomi Corporation for the Purposes of Strategic Development
Překlad názvu:
Finanční analýza společnosti Xiaomi pro účely strategického rozvoje
Autor práce:
Eremeeva, Anastasia
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Sieber, Patrik
Osoba oponující práci:
Štamfestová, Petra
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem mé práce je vytvoření finanční analýzy společnosti Xiaomi Corporation. Práce je rozdělena do tří částí: teoretická, praktická a prognóza budoucího výkonu. Teoretická část obsahuje popis metod používaných v práci: horizontální, vertikální a poměrová analýza. V praktické části poskytuji výkaz zisku a ztráty a rozvahu společnosti Xiaomi v období 2016 - 2019. Jsou vytvářeny podrobné horizontální a vertikální analýzy výkazů společnosti Xiaomi, vertikální analýza je vytvořena pro konkurenty společnosti. Ziskovost, obrat, pákový efekt a likvidita se počítají, vysvětlují a porovnávají s výsledky soupeřů. Poslední část je zaměřena na prognózu, vytvořím odhad výkazu zisku a ztráty pro rok 2020 a vysvětlím metodiku výpočtu.
Klíčová slova:
Finanční analýza; horizontální analýza; vertikální analýza; poměrová analýza; výroba smartphonů

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra strategie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 2. 2020
Datum podání práce:
13. 5. 2020
Datum obhajoby:
26.06.2020

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
73142_erea01.pdf [767,50 kB]
Oponentura:
67004_xstap29.pdf [118,62 kB]
Hodnocení vedoucího:
73142_sieber.pdf [387,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/73142/podrobnosti